Portal pośrednictwa wizowego
wszystkie kraje w jednym miejscu

Chiny

Chińska Republika Ludowa

 • Pośredniczymy w wyrabianiu wiz do Chin.
  Godziny urzędowania wydziału konsularnego: Poniedziałki - 13:30-15:30, Środy, Czwartki - 9:00-11:00
 • Nasze atuty
  najniższa cena na rynku
  bardzo dobry kontakt interpersonalny z ambasadą
  bliska odległość od ambasady (możemy dotrzeć z dokumentami w ciągu 3-4 minut)
  pomagamy w wyborze najlepszego rozwiązania

 • Uwaga! Ważne informacje dla samodzielnie składających dokumenty

  Na złożenie dokumentów w ambasadzie Chin trzeba przeznaczyć kilka godzin - długie kolejki.
  Podobnie z odbiorem dokumentów, trzeba przeznaczyć kilka godzin na odbiór.
  Ambasada wymaga wpłaty konsularnej za wizę na odpowiednie konto. Wpłacając w banku, należy opłacić ok. 7 zł prowizji (jest to już w cenie naszej usługi)
  Mieszkańcy Warszawy muszą poświęcić tylko czas (kilka godzin na złozenie + tyle samo na odebranie + czas spędzony w banku i opłatę prowizyjną dla banku). Mieszkający poza Warszawą także opłaty na dojazd.
  W razie błędów, czy braków w przygotowanej aplikacji wizowej, należy uzupełnić i poprawić dokumenty. (pomożemy przygotować aplikację, aby uniknąć błędów)

  Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Wyrobiliśmy setki wiz do Chin.
Ceny wiz do Chin
 • Tryb
  Pośrednictwo
  Opłata konsularna
  Cena całkowita

  Ekonomiczny - 14 dni roboczych

  69 zł

  220 zł

  289 zł

  Normalny - 7 dni roboczych

  84 zł

  220 zł

  304 zł

  Pilny - 5 dni roboczych

  99 zł

  220 zł

  319 zł

  Express - 3 dni robocze ambasady

  99 zł

  270 zł

  369 zł
 • ceny brutto (zawierają podatek VAT 23%)
 • opłata konsularna za wizę grupową - 180 zł / uczestnik (+ pośrednictwo)
 • wyrabiamy wizy dla obywateli innych krajów przebywających w Polsce. Ceny opłat konsularnych od 150 zł
 • w przypadku obsługi klientów spoza Warszawy, do ceny pośrednictwa wizowego należy doliczyć 28 zł brutto za przesyłkę kurierską, którą dostarczony zostanie paszport z wizą
Dokumenty wymagane dla każdego rodzaju wizy:
Wymagania:
 • paszport, paszport tymczasowy lub międzynarodowy dokument podróży. W dniu złożenia go w Wydziale Konsularnym ważność tego dokumentu musi wynosić jeszcze przynajmniej 6 miesięcy
 • jedna fotografia czarno-biała lub kolorowa (jak do polskiego paszportu). Należy ją samodzielnie nakleić na wniosek wizowy
 • Wniosek wizowy
  Należy go wypełnić czytelnie, wpisując prawdziwe i kompletne dane. W przeciwnym razie wniosek może zostać odrzucony a wnioskodawca sam poniesie wszystkie związane z tym konsekwencje. Wypełniając formularz, można się posługiwać jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub chińskim
 • pobierz formularz wizowy
 • wzór wypełnienia formularza wizowego
 • bilet lotniczy w obie strony lub wydruk rezerwacji biletu.
 • kserokopia karty pobytu cudzoziemca w Polsce
Rodzaje wiz:
Wiza turystyczna
 • Cel podróży:
  zwiedzanie, wizyta u rodziny lub znajomych, załatwianie spraw prywatnych. Należy złożyć komplet podstawowych dokumentów.
Wiza służbowa
 • Cel podróży:
  pobieranie nauki w Chinach, uczestnictwo w kursach i praktykach trwających dłużej niż 6 miesięcy. Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić: zawiadomienie o przyjęciu do szkoły w Chinach, wniosek wizowy dla cudzoziemców mających studiować w Chinach (formularz JW201 lub JW202) oraz formularz badań lekarskich.

  UWAGA:
  Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.
Wiza pracownicza
 • Cel podróży:
  podjęcie pracy w Chinach na okres ponad 6 miesięcy. Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić któryś z następujących dokumentów:
 • Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić któryś z następujących dokumentów:
  - wymagany dokument "Karta Zdrowia";
  - zezwolenie na podjęcie pracy przez cudzoziemca, wystawione przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ChRL;
  - potwierdzenie zatrudnienia zagranicznego eksperta,
  - akceptacja zmian w stałym przedstawicielstwie zagranicznej firmy,
  - wyciąg z rejestru stałych przedstawicielstw zagranicznych firm,
  - legitymacja pracownika stałego przedstawicielstwa zagranicznej firmy,
  - zaświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej,
  - zezwolenie na pobyt cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej, wystawione przez lokalne Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Chinach
 • UWAGA:
  posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny
Wiza tranzytowa
 • Cel podróży:
  tranzyt przez Chiny w drodze do innego kraju lub regionu. Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić ważną wizę do kraju (regionu) docelowego oraz bilet zawierający odpowiednie odcinki podróży
Wiza dla dzieci wpisanych do paszportu innej osoby
 • wnioskodawca podróżujący z dzieckiem, które jest wpisane do jego paszportu, powinien zaznaczyć ten fakt na swoim wniosku wizowym oraz załączyć fotografię dziecka (format paszportowy)
Wiza grupowa
 • wizy grupowe dzieli się na dwa rodzaje: wizy grupowe turystyczne i wizy grupowe służbowe. Do uzyskania wizy grupowej nie wymaga się przedstawienia indywidualnych wniosków wizowych uczestników wyjazdu
 • Wiza grupowa turystyczna
  Cel podróży:
  zwiedzanie Chin. Warunek: musi być przynajmniej 9 uczestników; wszyscy oni muszą razem przekraczać granice
 • Wymagane dokumenty:
  Zaproszenie grupowe wystawione przez Krajowe Biuro Turystyki ChRL, Biuro Turystyki danej prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielonego, albo przez biuro podróży upoważnione przez chiński rząd; ponadto zawiadomienie z polskiego biura podróży oraz trzy egzemplarze „Listy uczestników turystycznego wyjazdu grupowego" (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu)
 • Wiza grupowa służbowa
  Cel podróży:
  udział w zawodach sportowych, wystawach, targach, uroczystościach lub składanie przyjacielskich wizyt w Chinach. Grupa musi liczyć przynajmniej 9 uczestników; wszyscy oni muszą razem przekraczać granice
 • Wymagane dokumenty:
  Zaproszenie grupowe wystawione przez instytucję upoważnioną przez chiński rząd; ponadto trzy egzemplarze „Listy uczestników służbowego wyjazdu grupowego" (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu)
Okres oczekiwania na wizę:
 • w normalnej sytuacji, o ile osoba ubiegająca się o wizę złoży komplet wymaganych dokumentów, na odbiór wizy należy czekać cztery dni robocze (liczą się dni, w które Wydział Konsularny jest otwarty)
 • w szczególnych przypadkach wiza może być wydana w trybie ekspresowym. Konieczne jest wówczas, aby wnioskodawca zaznaczył na wniosku, że ubiega się o skrócenie czasu oczekiwania na wizę, a przy odbiorze wniósł dodatkową opłatę
 • Wydział Konsularny z reguły nie wydaje wiz w dniu złożenia dokumentów
 • Uwagi:
 • opłaty wnosi się poprzez wpłatę bezpośrednio w oddziale banku Citi Bank na konto wskazane przez Ambasadę

 • wydział konsularny nie przyjmuje dokumentów przesyłanych pocztą lub kurierem

 • Ważność wiz i dopuszczalna ilość wjazdów:
  Wiza turystyczna
  Zasadniczo ważność wizy turystycznej wynosi 3 miesiące, licząc od dnia złożenia dokumentów. Dopuszczalna ilość wjazdów: 1 lub 2.
  Pozostałe wizy
  W wypadku pozostałych typów wiz określenie terminu ważności, ilości dni każdej wizyty oraz ilości wjazdów uzależnione jest od konkretnej sytuacji wnioskodawcy i zaproszenia, które mu przesłano

 • w określonym w wizie terminie ważności można wjechać na terytorium Chin tylko tyle razy, ile podano na wizie. Podczas jednej wizyty można w Chinach legalnie przebywać tylko taką ilość dni, jaką podano w wizie. Każdorazowy okres pobytu liczy się od dnia wjazdu na terytorium Chin

 • Wizy do Hongkongu
  Osoby posługujące się w podróży polskim paszportem nie podlegają obowiązkowi uzyskania wizy do Hongkongu, jeżeli podróżują przez Hongkong tranzytem lub składają tam zwykłą wizytę służbową albo będą uczestniczyć w zawodach sportowych, odwiedzać rodzinę, zwiedzać itp., a ich każdorazowy pobyt nie będzie trwać dłużej niż 90 dni. O wizę do Hongkongu muszą się ubiegać osoby, które planują pobyt dłuższy niż 90 dni. Wiza jest konieczna także dla osób wyjeżdżających do Hongkongu na studia, praktyki, do pracy, do organizacji ekspozycji lub występów artystycznych, nawet jeśli okres pobytu nie przekroczy 90 dni. Osoby, których pobyt w Hongkongu ma przekroczyć 90 dni, powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziale Konsularnym Ambasady ChRL.

  Pozostałe osoby potrzebujące wizy do Hongkongu proszone są o bezpośredni kontakt z Departamentem Imigracyjnym Hongkongu:
  HONG KONG IMMIGRATION DEPARTMENT
  IMMIGRATION TOWER 7, GLOUCESTER ROAD WAN CHAI, HONG KONG
  telefon: +852 28246111; faks: +852 28777711
  www.immd.gov.hk/ehtml/services.htm

 • Wyjazdy turystyczne do Tybetu
  Każdy, kto chce zwiedzić Tybet, musi być uczestnikiem wycieczki do tego regionu, organizowanej przez polskie biuro podróży. Liczba uczestników każdej wycieczki musi wynosić przynajmniej pięć osób. Zainteresowani powinni spełnić wymagania dotyczące uzyskania turystycznej wizy grupowej. Najpierw jednak muszą otrzymać zgodę Biura Turystyki Tybetańskiego Regionu Autonomicznego ChRL

 • WAŻNE
  Przy wizach wielokrotnych długoterminowych określenie ilości wydanych wjazdów leży w gestii konsula ChLR. Nie mamy wpływu na jego decyzję. Jeśli wyda mniej wjazdów, niż wnioskowano, nie ponosimy odpowiedzialności
Formularz zapytania o wizę
Korzyści

Najniższa cena

Stworzyliśmy ofertę konkurencyjną cenowo przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o rzetelność, solidność i terminowość usługi.

Bezpieczeństwo

Szczególną uwagę zwracamy na kwestie związane z ochroną danych klientów. Dokładamy starań, aby powierzone dokumenty nie dostały się w niepowołane ręce.

Doświadczenie

Dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami rynku turystycznego, jesteśmy w stanie zorganizować wyjazd do dowolnego kraju wymagającego posiadania wizy.
Uwagi dotyczące wiz i przepisów wjazdowych
 • obywatele polscy udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową (osoby oczekujące na lotnisku na międzynarodowe połączenia lotnicze nie dłużej niż 24 godziny mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzys­ki­wanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej)
 • wyjazd z terytorium Chin konty­nen­talnych do Specjalnej Strefy Administracyjnej Hongkongu i/lub Makao traktowany jest jako opuszczenie granic ChRL i automa­tycznie anuluje ważność posiadanej wizy jednokrotnej
 • planując podróż do tych miejsc, należy pamiętać, aby w chińskich urzędach konsularnych ubiegać się o wizę dwu- lub wielokrotną
 • wizę na wjazd do Chin kontynentalnych z Hong­kongu lub z Makao można uzyskać w działających tam biurach łącznikowych centralnych władz ChRL, a także za pośrednictwem agencji turystycznej China Travel Service
 • jedynie w wyjątkowych sytuacjach wizę można uzyskać na lotnisku
 • pobyt na terytorium ChRL bez ważnej wizy (przedłużenie okresu pobytu poza termin waż­ności wizy) karany jest naliczanią grzywną w wyso­kości ok. 500 CNY za każdy dzień pobytu bez ważnej wizy
 • paszport nato­miast powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy ponad termin upływu ważności chińskiej wizy
 • władze chińskie często nie informują turystów o zamknięciu niektórych granic na czas świąt narodowych, co wielokrotnie już powodowało duże utrudnienia formalne dla planujących opuszczenie w tym czasie terytorium ChRL
 • od turystów indywidualnych chińskie urzędy konsularne mogą wymagać okazania biletu powrotnego
 • nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu
 • przedłużenia ważności wizy można dokonać jedynie w dużych miastach w Biurach Bezpieczeństwa Publicz­nego, tzw. gonganju (w Wydziałach Kontroli Ruchu Osobo­wego Cudzoziemców)
 • pro­ce­dura przedłużania ważności wizy trwa zwykle 5 dni roboczych, co należy uwzględnić w planach podróży
Co warto wiedzieć przed wyjazdem do Chin?
 • stolica: Pekin (Beijing)
 • język urzędowy: chiński (dialekt mandaryński)
 • waluta: 1 juan (L) = 10 jiao
Ambasada RP w Chińskiej Republice Ludowej
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej

  ambasador: Tadeusz Chomicki
  Chiny, Pekin, 1 Ritan Lu, Jianguomenwai, 100600
  Tel.: +861065321235
  Faks: +861065321745
  pekin.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  www.pekin.polemb.net

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hongkongu

  I radca: Przemysław Jenke
  Chiny, Hongkong, 183 Queen's Road East, Rooms 3505-6 level 35,
  Tel.: 00 852 2840 0779
  kgrphk@netvigator.com
  www.hongkongkg.polemb.net

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie

  konsul generalny: Krzysztof Ciebień (język konsula chiński, angielski, rosyjski)
  Chiny, Kanton, Shamian Dajie nr 63, 510130
  Tel.: (+8620)8121-9993 / +(8620)8121-9994 w.101 lub
  Tel. dyżurny: +(8620)135-0003-3863 (terminal BB) Faks: +(8620)8121-9995
  kanton.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  www.kantonkg.polemb.net

  Pracownicy:
  Agata Domańska
  Stanowisko: wicekonsul
  Pełniona funkcja: kierownik sekcji wizowej
  Dział: Referat Wizowy
  Telefon: +(8620)8121-9993 / +8620)8121-9994 w. 101
  Telefon Kom: +(8620)139-2608-9499
  Email: Agata.Domanska@msz.gov.pl

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju

  Konsul Generalny: Andrzej Łysiak
  Chiny, Szanghaj, 618 Jianguo Xi Road, 200031
  Tel.: +86 21 6433 4735 Tel.: +86 21 6433 9288
  Tel. dyżurny: +86 15 000 444 808 Faks: +86 21 6433 0417
  szanghaj.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  www.szanghajkg.polemb.net

Popularne kraje
Wizy do Chin

Wizy do Chin

Najwygodniejszym narzędziem kontaktu z nami jest wypełnienie formularza zapytania ...więcej
 
Wizy do Wietnamu

Wizy do Wietnamu

Najwygodniejszym narzędziem kontaktu z nami jest wypełnienie formularza zapytania ...więcej
pełna lista krajów Azji
Wizy do USA | Wizy do Rosji | Wizy do Australii