Portal pośrednictwa wizowego
wszystkie kraje w jednym miejscu

Białoruś

Republika Białoruś

 • ceny za pośrednictwo w uzyskaniu wizy:
69 zł
Tryb ekonomiczny
(14 dni roboczych)
84 zł
Tryb normalny
(7 dni roboczych)
99 zł
Tryb express
(2 dni robocze)
 • ceny brutto (zawierają podatek VAT 23%)
 • w przypadku obsługi klientów spoza Warszawy, do ceny pośrednictwa wizowego należy doliczyć 28 zł brutto za przesyłkę kurierską, którą dostarczony zostanie paszport z wizą
Wiza prywatna lub biznesowa
 • Wiza prywatna lub biznesowa: jednokrotna lub dwukrotna wiza prywatna lub biznesowa z okresem ważności do 30 dni. W tym przypadku wystarczy podać we wniosku dokładne dane osoby lub firmy zapraszającej.
Wiza prywatna lub biznesowa
Wymagania:
 • Wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy.
  Formularz wniosku można wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać. - pobierz formularz wizowy
 • Paszport (powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony)
 • Jedno kolorowe zdjęcie 3 х 4 cm - nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej
 • Ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy
 • Jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem
Opłaty konsularne - biznesowa / prywatna

 • Opłaty konsularne

   
  Tryb ekonomiczny
   

  Tryb normalny

  Tryb ekspress

  Jednokrotna

  25 EUR 

  25 EUR

  50 EUR
  Dwukrotna 35 EUR 35 EUR 60 EUR

  Pośrednictwo

  69 zł 84 zł 99 zł
 • Wizy ważne dłużej niż 30 dni:

  w celu otrzymania wizy prywatnej krótkoterminowej (na 3 miesiące) lub długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy, wnioskodawca powinien okazać dodatkowo zaproszenie od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał)

  w celu otrzymania służbowej wizy krótkoterminowej dla wielokrotnego przekroczenia granicy, wnioskodawca powinien okazać dodatkowo podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym

 • W celu otrzymania służbowej wizy długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty:

  - podanie (oryginał) od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by)
  - wypis (oryginał) z Rejestru państwowego osób prawnysch oraz przedsiębiorców indywidualnych Republiki Białoruś o rejstracji firmy białoruskiej
  - kopię umowy (kontraktu lub ugody o współpracy) pomiędzy firmami poświadczoną pieczątką ze strony białoruskiej osoby prawnej lub firmy zagranicznej
  - dokument potwierdzający fakt pracy obcokrajowca w firmie, która zawarła umowę z białoruską osobą prawną, wystawiony na druku firmowym ze strony firmy zagranicznej oraz podpisany przez osobę zarządzającą (oryginał)
Wiza tranzytowa
 • Wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi.
Wiza tranzytowa
Wymagania:
 • wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku można wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać. Można także wypełnić drukowanymi literami, jednym długopisem. - pobierz formularz wizowy
 • paszport (powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony)
 • jedno kolorowe zdjęcie 3 х 4 cm - nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej
 • ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy
 • jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem
 • ważną wizę do państwa docelowego, oraz jej ksero
 • kopię biletu lotniczego (kolejowego) lub ubezpieczenie
 • podanie od firmy (dla kierowców)
Opłaty konsularne - tranzytowa
 • Opłaty konsularne - tranzytowa Tryb ekonomiczny i normalny Tryb express
  jednokrotna 10 EUR 35 EUR
  dwukrotna 15 EUR 40 EUR
  wielokrotna 35 EUR 60 EUR
 • Wiza długoterminowa wielokrotna:

 • W celu otrzymania wizy długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty:

  - list na blankiecie firmowym adresowany do Wydziału Konsularnego Ambasady z prośbą o wydanie wiz rocznych dla wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców przedsiębiorstwa
  „ ... ” według załączonej listy (imię i nazwisko)
  - ZMPD
  - ksero licencji
Wiza długoterminowa wielokrotna
 • Opłaty konsularne - tranzytowa
  Tryb ekonomiczny i normalny
  Tryb express


  długoterminowa wielokrotna

  35 EUR

  60 EUR
 • Uwagi:

 • W CELU UZYSKANIA WIZY ZA NASZYM POŚREDNICTWEM, PROSIMY O DOŁĄCZENIE UPOWAŻNIENIA DLA NASZEJ SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA I ODBIORU PAŃSTWA DOKUMENTÓW (pobierz wzór upoważnienia - prosimy o wydrukowanie i podpisanie upoważnienia)
 • Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegająca sie o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień
 • Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowana podrożą.
 • Wydział Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu faksem, poczta lub poczta elektroniczna. Zdjęcie z www.belarus.by
 • Konsulat Republiki Białorusi ma prawo odmowy wydania wizy lub zmiany jej terminu lub krotności bez podania przyczyny
Formularz zapytania o wizę
Korzyści

Najniższa cena

Stworzyliśmy ofertę konkurencyjną cenowo przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o rzetelność, solidność i terminowość usługi.

Bezpieczeństwo

Szczególną uwagę zwracamy na kwestie związane z ochroną danych klientów. Dokładamy starań, aby powierzone dokumenty nie dostały się w niepowołane ręce.

Doświadczenie

Dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami rynku turystycznego, jesteśmy w stanie zorganizować wyjazd do dowolnego kraju wymagającego posiadania wizy.
Uwagi dotyczące wiz i przepisów wjazdowych
 • podróże odbywają się na podstawie wiz oraz ważnych dokumentów podróży; wydawane są wizy uprawniające do pobytu do 180 dni, przypadających w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu (90 dni w ciągu 6 miesięcy);
 • od ubiegających się o wizy wymagane są dokumenty potwierdzające cel podróży i posiadanie polisy ubezpieczenia medycznego oraz środków na pobyt i powrót
 • nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy – w przejściach naziemnych
 • w koniecznych przypadkach istnieje możliwość uzyskania białoruskiej wizy tranzytowej na lotnisku Mińsk-2
 • obywatele polscy, którym w trakcie pobytu na terytorium Białorusi skończył się termin ważności wizy, mają obowiązek wykupienia tzw. wizy wyjazdowej
 • w tym celu należy niezwłocznie zwrócić się do rejonowego Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji podległego MSW RB w celu wystawienia wizy wyjazdowej (koszt ok. 35 USD), co wiąże się także z uiszczeniem kary za opuszczenie terytorium Białorusi po terminie przewidzianym w wizie
 • Uwaga: Obywatele polscy przy przejazdach do państwa docelowego przez terytorium Białorusi obowiązani są posiadać białoruskie wizy tranzytowe
 • przyjeżdżający na krócej niż miesiąc powinni mieć przy sobie równowartość ok. 15 USD na każdy dzień pobytu
 • rygorystycznie jest wymagane, by przyjeżdżający zamieszkiwali wyłącznie w miejscu zarejestrowania pobytu
 • istnieje obowiązek wypełniania podczas odprawy paszportowej tzw. kart migracyjnych
 • każdy obywatel Polski (poza członkami oficjalnych delegacji rządowych i akredytowanymi dyplomatami) ma obowiązek wypełnić dostępny na granicy blankiet, rejestrowany przez białoruską straż graniczną, na którym cudzoziemiec w przypadku przebywania na terytorium Białorusi powyżej 3 dni roboczych, ma obowiązek uzyskać stempel meldunkowy w Wydziale ds. Obywatelstwa i Migracji przy Wydziale Spraw Wewnętrznych właściwym ze względu na miejsce pobytu w RB (lub w najbliższym komisariacie milicji)
 • karta migracyjna podlega zwrotowi podczas wyjazdu z terytorium Białorusi
 • niedopełnienie obowiązku meldunkowego w terminie 3 dni roboczych od chwili wjazdu na Białoruś pociąga za sobą konsekwencje prawne, począwszy od kary finansowej (od 20 do nawet 100 USD) aż do przymusowego opuszczenia terytorium Białorusi (deportacja) włącznie
Co warto wiedzieć przed wyjazdem do Białorusi?
 • stolica: Mińsk
 • język urzędowy: białoruski, rosyjski
 • waluta: rubel białoruski (BR)
Ambasada RP w Republice Białorusi
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi

  Chargé d'affaires : Witold Jurasz
  Białoruś, Mińsk, Rumiancewa 6, 220034
  Tel.: +375 17 2882114, +375 17 2882313, +375 17 288
  minsk.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  http://minsk.polemb.net

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu

  konsul generalny: Anna Nowakowska
  Białoruś, Brześć, Kujbyszewa 34, 224016
  Tel.: +375-162-27-00-21; +375-162-27-00-41
  Tel. dyżurny: +375 292 009 400
  brzesc.kg.konsul@msz.gov.pl
  www.brzesckg.polemb.net

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie

  Konsul Generalny: Andrzej Chodkiewicz
  Białoruś, Grodno, Budionnego 48a, 230023
  Tel.: +375 152 751590, 751595, 751650
  Tel. dyżurny: +375 333117770
  konsul@grodnokg.polemb.net
  www.grodnokg.polemb.net

  Instytut Polski w Mińsku

  I radca - dyrektor IP: Piotr Kozakiewicz
  Białoruś, Mińsk, Wołodarskiego 6, 220050
  Tel.: + 375 17 2006378, + 375 17 2009581
  instpol@instpol.by
  http://www.instpol.by

  Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku

  Białoruś, Mińsk, Kropotkina 91-A, 220002 Mińsk
  Tel.: (00-375 17) 284 99 80 do 1
  Tel. dyżurny: (00-375 17) 29 670 33 74
  Faks: (00-375 17) 289 32 55

Popularne kraje
Wizy do Turcji

Wizy do Turcji

Najwygodniejszym narzędziem kontaktu z nami jest wypełnienie formularza zapytania ...więcej
 

Wizy na Białoruś

Najwygodniejszym narzędziem kontaktu z nami jest wypełnienie formularza zapytania ...więcej
pełna lista krajów Europy
Wizy do USA | Wizy do Rosji | Wizy do Australii